OUR NEWS & EVENTS

Stay Update Seafarer's Requirements

NYK Ship Management มีเเผนที่จะใช้คนเรือไทย 100%

เมื่อวันที่ 4 ธค. ที่ผ่านมาผู้บริหารของ BSC ได้พบปะผู้บริหารของ NYK Ship Management Pte Ltd, Singapore เพื่อพูดคุยถึงแผนที่จะเพิ่มคนเรือไทยให้ได้ 100% สำหรับเรือไทยทุกลำที่อยุ่ใน fleet ของ NYK ภายในปี 2020

Read More »

บมจ. พริมา มารีน ทำพิธีปล่อย “เรือศรีไชยา” ลงน้ำ

บมจ. พริมา มารีน ทำพิธีปล่อย “เรือศรีไชยา” ลงน้ำ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดยเรือศรีไชยา เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาด 3,000 DWT ลำที่ 7 ในจำนวน 10 ลำ ที่สั่งต่อจากประเทศจีน ภายใต้การควบคุมการต่อเรือโดย ABS Classification โดยจะเข้าประจำการและพร้อมให้บริการขนส่งน้ำมันในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Read More »

กิจกรรม CSR เก็บขยะ ณ ชายหาดน้ำริน จังหวัดระยอง

บริษัท บีเอสซีแมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะ ณ ชายหาดน้ำริน จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Read More »

บรรยากาศกิจกรรม In house Training ครั้งที่ 65

จบไปแล้วนะครับสำหรับ In house Training ครั้งที่ 65 หวังว่าลูกเรือทุกท่านจะได้รับความรู้ในการอบรมครั้งนี้และมีความสนุก ความสุขในการอบรมนะครับ พบกันครั้งหน้ากับการจัดสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี “ Annual crew conference” ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 นี้นะครับแล้วเจอกันครับ

Read More »
Close Menu